Stichting Ik Loop Hard Roparun

Ook in 2020 kunt u weer inschrijven voor ‘een virtual run’
Meer informatie volgt……….

VISIE/MISSIE

Team Ik Loop Hard is een stichting, bestaande uit vrijwilligers, die gelden verwerft ten behoeve van de ‘Stichting Roparun’, om zo een financiële bijdrage te leveren aan de verbetering van de kwaliteit van leven van mensen met kanker.

DOELSTELLING

De Stichting Ik Loop Hard Roparun stelt zich ten doel door middel van het organiseren van diverse (hardloop-) activiteiten geld in te zamelen voor mensen met kanker. Deelname aan de Roparun, route Bremen-Rotterdam, is hiervoor als uitgangspunt gekozen.